Om Skovparken

Der bor godt 1400 mennesker i Skovparkens 551 lejligheder. Når vi på denne hjemmeside fortæller om Skovparken, så er det AAB Koldings afdeling 21, mens kvarteret Skovvejen/Skovparken rummer endnu flere boliger.

Hele kvarteret er på listen over udsatte boligområder i Danmark - også kaldt ghettolisten. Hvis et alment boligområde på over 1.000 beboere lever op til to af tre kriterier, kommer de på ghettolisten. Skovvejen/Skovparken lever op til alle tre kriterier.

Dels har der de sidste fire år i gennemsnit været over 40 procent af de 18-64-årige uden for arbejdsmarkedet (tallet dækker også over førtidspensionister), og der er over 50 procent nydanskere fra ikke-vestlige lande.

Hvis kvarteret havde 10.000 indbyggere, så havde 311 været dømte for overtrædelser af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer. Da der bor langt færre i kvarteret Skovvejen/Skovparken, så er det reelle antal omkring 50 personer ud af 2.328 beboere.

Ghettoblasters vil vise Skovparkens nuancer og give plads til, at beboerne føler sig positivt repræsenteret i stedet for at blive stemplet med ordet 'ghetto'.

Historie om byggeriet

Skovparken er Koldings næststørste og AAB Koldings største boligafdeling. De første boliger blev opført i perioden 1971–1973, og bestod oprindelig af 432 lejligheder fordelt i 21 boligblokke. I forbindelse med en større modernisering i 1995–1997 blev der opført 24 nye tagboliger, og der er ligeledes foretaget adskillelse af nogle større lejligheder, så det samlede antal boliger nu er på 551. 

Du kan finde mere info om Skovparken på kvarterets egen hjemmeside

Couldn't find list with id : 34d01cf21f