Kommunalpolitikere bakker op om ghettoblasters

Borgmester Jørn Pedersen fra Venstre, Christian Haugk fra Socialdemokraterne, Tine Roos Nørgaard fra Det Konservative Folkeparti, Lis Ravn Ebbesen fra SF og H.C. Jensen fra De Radikale støtter alle op om Ghettoblasters. Here kan du læse, hvorfor de gør det.

Jørn Pedersen, Venstre

Hvorfor vælger du at blive en ghettoblaster?

 Skovparken har i mange år lidt under et uretfærdigt negativt omdømme. I de sidste år har mange tiltag prøvet at gøre op med det og vise omverdenen, at Skovparken faktisk er et godt og trygt sted at leve og bo. Den proces vil jeg gerne personligt bakke op.

Christian Haugk, Socialdemokraterne

Hvorfor er det vigtigt at dele viden og ikke fordomme om Skovparken?

 Spørgsmålet kunne handle om meget andet end Skovparken, idet jeg mener, der er en stigende tendens i samfundet til ”sort/hvid” tænkning, manglende forståelse, mindre tolerance og mere fordømmelse. Det er vigtigt, at vi som samfund kontinuerligt reflekterer og debatterer den form for udvikling og forsøger at nuancere problemstillinger og udfordringer, frem for at fremelske fordomme og laveste fællesnævner.

Lis Ravn Ebbesen, SF

Hvad forbinder du med Skovparken?

Skovparken er et sted, hvor man står sammen om at prøve nye veje. Det er steder som Børnekontakten og Ambassaden flotte eksempler på. Lejlighederne er lyse og rummelige, og de "holder", selvom det nu er 31 år siden, jeg boede i en af dem. Jeg synes, det er uretfærdigt, at mennesker, der aldrig har sat deres ben i Skovparken, har så travlt med at fortælle om, hvad de tror. Myterne og realiteterne er langt fra hinanden.

H. C. Jensen, De Radikale

Hvilken positiv afsmitning kan det have for Skovparken, at der også kommer fokus på kvarterets positive sider?

Hvis det i højere grad bliver de gode historier, der vil dominere offentlighedens opfattelse af Skovparken, vil det helt naturligt have en positiv indvirkning på de lokale beboeres selvopfattelse , og de vil fremstå som en stærkere  social enhed i et positivt samspil med det omgivende samfund. Det vil modvirke følelsen af eksklusion.

Couldn't find list with id : 34d01cf21f