Relationer skal erstatte fordomme

FlemmingMortensenogKarstenVester

Karsten Vester, leder af Virksomhedsnetværket

Hvorfor vælger du at blive en ghettoblaster?

Jeg har valgt at blive en del af Ghettoblasters, fordi jeg mener, det er vigtigt at sætte fokus på de ressourcer, der findes i Skovparken, og jeg vil være med til at formidle budskabet til de virksomheder, jeg har med i Virksomhedsnetværket. Måske kan jeg og Virksomhedsnetværket være med til at gøre en forskel.

Jeg kender til kvarteret igennem Virksomhedsnetværket, hvor jeg dagligt arbejder med social ansvarlighed eller Corporate Social Responsibility. Virksomhedsnetværket har i alt 136 private og offentlige virksomheder som medlemmer og repræsenterer Danmark i det europæiske netværk CSR Europe.

Det handler om, hvordan virksomhederne tager vare på lokalområdet – både ved at se på deres påvirkning af miljøet, men også ved at arbejde med at integrere personer på deres arbejdsplads. De skal give mennesker nye chancer for at bytte passiv forsørgelse ud med arbejde.

Det er altid lidt sværere at få fodfæste på arbejdsmarkedet, hvis man kommer fra et kvarter som Skovparken og fx har været uden arbejde længe eller kommer fra et andet land. Derfor er det vigtigt, at vi sætter øget fokus på de ressourcer og mennesker, der kommer fra Skovparken og får formidlet, at der findes mange gode ressourcer, som virksomhederne kan gøre brug af.

Hvorfor er det vigtigt at dele viden og ikke fordomme om Skovparken?

Fordomme opstår ofte, fordi man ikke møder hinanden og ikke har relationer til hinanden. Mange, der har fordomme om andre, har aldrig været i dialog med dem, de har fordomme overfor - de danner deres fordomme ud fra andre fordomme, TV og aviser m.v.

Som altid er virkeligheden mere nuanceret, og derfor er det vigtigt at fortælle de gode historier om Skovparken. Hvis man altid hører om det negative, så får man kun øje på det negative. Hvis man fortæller om det positive - ja, så får man også øje på det positive. Så enkelt kan det siges - derfor skal der sættes et positivt fokus på Skovparken og de mennesker der bor her.

Couldn't find list with id : 34d01cf21f