Oplev selv Skovparken

Ghettoblasters - del viden, ikke fordomme om Skovparken

Karl-Jørn Petersen, formand for AAB Kolding

Hvad forbinder du Skovparken i dag?

Skovparken er et kvarter, hvor der bor mange forskellige folkeslag og et område, hvor der er nogle udfordringer. Disse udfordringer består bl.a. af at sikre beboerne uddannelse og job.


Hvorfor vælger du at blive en ghettoblaster?

Fordi jeg vil være med til at sikre, at Skovparkens beboere ikke skal være en gruppe, som man forbinder med problemer og i særdeleshed slet ikke med ghettobegrebet, som efter min opfattelse, er et meget negativt ladet ord.


Hvorfor er det vigtigt at dele viden og ikke fordomme om Skovparken?

Hvis vi deler vores positive viden om Skovparken med andre, så kan vi være med til at fjerne de fordomme, der klynger sig til Skovparken.


Hvilken positiv afsmitning kan det have for kvarteret Skovparken, at der også er fokus på områdets positive sider?

Ved at fokusere på Skovparkens positive sider, får potentielle nye lejere lyst til at se nærmere på lejlighederne i Skovparken. Og når først folk besøger området, og ved selvsyn oplever Skovparkens dejlige lejligheder og alle de positive indtryk området giver, er jeg sikker på, at der ikke er langt til, at folk lejer en lejlighed.

Disse nye lejere vil være nogle gode ambassadører for området, da de vil viderebringe de gode budskaber og historier til familie og venner.

Beliggenheden er jo ideel

Jan Andersen, filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Kolding

Hvorfor vælger du at blive en ghettoblaster?

Jeg synes, det er vigtigt at vise sin opbakning til et godt projekt, som vil arbejde på at forbedre imaget for Koldings største boligområde, som ikke altid har fået en fair behandling.

Hvorfor er det vigtigt at dele viden og ikke fordomme om Skovparken?

Der har igennem flere år været gjort rigtig meget for at forbedre Skovparken som helhed, men som altid er det de negative historier, der er mest interessante i pressen, og dermed også det borgerne i Kolding forbinder Skovparken med.

Derfor er det vigtigt at få den sande historie frem om Skovparken og sætte fokus på at alt det positive, og at det er et dejligt sted at bo, åbent miljø, dejlige lejligheder, og så er beliggenheden jo ideel lige midt i Kolding med tæt til city, Kolding Storcenter, Marielundskoven m.v.

 Hvilken positiv afsmitning kan det have for kvarteret Skovparken, at der også er fokus på områdets positive sider?

Det kan være med til, at Skovparken ikke stemples som en ghetto, og at Skovparken betragtes som et godt og sikkert sted at bo, samt at der tiltrækkes nye beboere, der på sigt kan give en mere spredt beboersammensætning.

Fortællinger har stor magt

KristineKarlshøjogLasseHandberg

Kristine Karlshøj, leder af Nicolai for børn

Hvad forbinder du med Skovparken?

Først og fremmest tænker jeg på en bydel i Kolding, hvor der er et internationalt byliv og mangfoldighed. Dernæst tænker jeg særligt på den årlige familiedag, hvor Nicolai for børn har været forbi og haft stor opbakning. Vi har mødt mange glade og nysgerrige børn.

Hvorfor har du valgt at blive en ghettoblaster?

Jeg engagerer mig i kulturlivet i hele Kolding Kommune, og når der er et initiativ som det her, så bakker jeg op om det. Det vil jeg også have gjort, hvis det var noget, som foregik i Vamdrup. For mig som kulturleder er Skovparken et område med mange muligheder og et ’uopdaget land’.

Læs mere ...

Lasse og Bo sender fordomme til tælling

LasseBoesenogBoSpellerberg10 copy

Lasse Boesen, håndboldspiller i KIF København, tidligere landsholdsspiller og koldingenser

Hvorfor har du valgt at være en del af Ghettoblasters?

Det er jo primært, fordi det er et godt initiativ for det sociale engagement i Skovparken. Især når initiativet kommer indefra, er det værd at bakke op om det, for så er der nogen, der kæmper for det. Det er det, som skal til for at ændre på folks synspunkter, kvarterets image og i sidste ende folks dagligdag.

Hvor meget ved du egentlig selv om Skovparken?

Nu er jeg herfra og jeg har fulgt de forskellige boligområder, og Skovparken er egentlig et sted, hvor imaget er dårligere end stedet. Der er et kæmpe lokalt engagement, og det er kun godt, at det bliver fortalt med denne kampagne.

Læs mere ...

Relationer skal erstatte fordomme

FlemmingMortensenogKarstenVester

Karsten Vester, leder af Virksomhedsnetværket

Hvorfor vælger du at blive en ghettoblaster?

Jeg har valgt at blive en del af Ghettoblasters, fordi jeg mener, det er vigtigt at sætte fokus på de ressourcer, der findes i Skovparken, og jeg vil være med til at formidle budskabet til de virksomheder, jeg har med i Virksomhedsnetværket. Måske kan jeg og Virksomhedsnetværket være med til at gøre en forskel.

Jeg kender til kvarteret igennem Virksomhedsnetværket, hvor jeg dagligt arbejder med social ansvarlighed eller Corporate Social Responsibility. Virksomhedsnetværket har i alt 136 private og offentlige virksomheder som medlemmer og repræsenterer Danmark i det europæiske netværk CSR Europe.

Læs mere ...

Drop det jantelovs fis

FlemmingMortensenogKarstenVester4

Flemming Mortensen, direktør for Steamline A/S

Hvad forbinder du med Skovparken?

Det er et blokbyggeri, hvor der bor alle mulige mennesker med forskellig etnisk baggrund. Jeg kender noget til kvarteret, for jeg har været involveret i Ambassaden, som er et værested for børn og unge, og så har jeg haft familie, bekendte samt nogle af mine medarbejdere, der har boet der.

Hvorfor vil du være ghettoblaster?

Jeg bryder mig ikke om ordet ghetto, og slet ikke i forbindelse med Skovparken. Det er ikke en ghetto.

Kvarteret har et dårligt ry, hvilket skyldes nogle få uheldige episoder og personer. Mere ejerskab, større ansvar for hinanden og området vil naturligt bidrage til en positiv udvikling.

Jeg håber, at jeg kan være med til at vende den negative opfattelse af området til en positiv opfattelse.

Læs mere ...

Elsebeth Gerner: Kunne Skovparken flytte downtown?

ElsebethGernerNielsen

Hvad forbinder du Skovparken med i dag?

Jeg tænker på mangfoldighed, store dejlige lejligheder, masser af liv. Koldings pendant til Nørrebro. Hvor der er meget dødt i midtbyen allerede kl. 17.00, er der masser af liv – f.eks. på legepladsen – i Skovparken. Når jeg har gæster på besøg, spørger de tit: But where are people? Tænk sig om man kunne flytte Skovparken ned downtown og på den måde få integreret noget livlighed her. Det kunne gøre det mere attraktivt at være gæst eller studerende i Kolding.

Hvorfor vælger du at blive en ghettoblaster?

Læs mere ...

Kommunalpolitikere bakker op om ghettoblasters

Borgmester Jørn Pedersen fra Venstre, Christian Haugk fra Socialdemokraterne, Tine Roos Nørgaard fra Det Konservative Folkeparti, Lis Ravn Ebbesen fra SF og H.C. Jensen fra De Radikale støtter alle op om Ghettoblasters. Here kan du læse, hvorfor de gør det.

Jørn Pedersen, Venstre

Hvorfor vælger du at blive en ghettoblaster?

 Skovparken har i mange år lidt under et uretfærdigt negativt omdømme. I de sidste år har mange tiltag prøvet at gøre op med det og vise omverdenen, at Skovparken faktisk er et godt og trygt sted at leve og bo. Den proces vil jeg gerne personligt bakke op.

Christian Haugk, Socialdemokraterne

Hvorfor er det vigtigt at dele viden og ikke fordomme om Skovparken?

 Spørgsmålet kunne handle om meget andet end Skovparken, idet jeg mener, der er en stigende tendens i samfundet til ”sort/hvid” tænkning, manglende forståelse, mindre tolerance og mere fordømmelse. Det er vigtigt, at vi som samfund kontinuerligt reflekterer og debatterer den form for udvikling og forsøger at nuancere problemstillinger og udfordringer, frem for at fremelske fordomme og laveste fællesnævner.

Læs mere ...

Couldn't find list with id : 34d01cf21f